Doornspijkse Gymnastiek Vereniging

Gym voor jong en oud!

Gedragsregels

 

Veiligheid en hygi?ne tijdens de gymles:

Afspraken:

1. Was je oksels
2. Trek  schone gymkleding aan iedere les
3. schone voeten in de zaal (dit speelt vooral in de zomer, als je slippers/open schoenen draagt) 
4. Geen sieraden tijdens de les
5. Haren vast

 - draag goed schoeisel

- houd je aan de instructies van de leerkracht

- speel alleen met materialen die je zijn toegewezen

- draag geen sieraden tijdens de les

- er worden geen oefeningen gedaan tijdens het opstellen en afbreken van de toestellen

- tijdens oefeningen en balspelen slingeren er geen andere sportattributen door de zaal 

- zit niet aan elkaar

- geen ballen door de zaal schoppen (behalve bij het spel)

Indien deze niet nageleefd worden zullen de kinderen eerst hierop aangesproken worden of anders naar huis gestuurd worden.

 

Ook de leerkracht moet er voor zorgen dat de veiligheid tijdens de les wordt gewaarborgd. Goed en voldoende toezicht is daarbij van groot belang. Maar ook de grootte van de groep moet in de gaten worden gehouden. Wettelijk is hier niets over vastgelegd, maar in het bouwbesluit is een norm opgenomen, "een klasse voor bezettingsgraad", waarmee de maximale groepsgrootte wel kan worden bepaald. Voor gymzalen geldt dat een persoon minimaal 8 en maximaal 20 m2 ruimte moet hebben om te kunnen bewegen. Wanneer er gebruik gemaakt worden van een gymzaal met een oppervlakte van 200 m2, betekent dit dus dat er maximaal 200 m2 : 8 = 24 leden plus 1 leerkracht in de groep mogen zitten. Ook de arbowet geeft richtlijnen voor de groepsgrootte.