Doornspijkse Gymnastiek Vereniging

Gym voor jong en oud!

Privacy Policy

Om bezoekers/leden duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens omgaan, vindt u hier onze afspraken in de privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT: DGV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DGV , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of schriftelijk aan DGV verstrekt. DGV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM DGV GEGEVENS NODIG HEEFT: DGV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DGV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG DGV GEGEVENS BEWAART: DGV bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN: DGV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] DGV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN: DGV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DGV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DGV op via [email protected]